מוגנות ברשת

תוכנית מוגנות ברשת וכללי התנהגות במרחב הוירטואלי

לתלמידים בגילאי 13-8

תאור השיטה:

• שיטה חדשנית לחינוך ילדינו כיצד להתנהג במרחב הוירטואלי. מבוססת על למידה חוויתית המקנה כלים להתמודדות במרחב הוירטואלי.

• מאפשרת תוך זמן קצר שיפור כללי ההתנהגות והגברת המודעות לסכנות ברשתות החברתיות.

• משלבת בקרה בזמן אמת על התנהגות הילדים ברשת החברתית.

**מבטיחה הצלחה בטוחה לשיפור הידע והמודעות בקרב 100% מהמשתתפים.

נושאים עיקריים:

•למידת כללים להתנהגות נכונה בוואטסאפ, לרבות פתגמים סמויים.

•הגברת המודעות לסכנות ברשת באמצעות שיח על מקרים קונקרטים.

• חובת הדיווח, אחריות אישית וערבות הדדית בין הילדים.

• קביעת מגבלת זמן שימוש במסכים, על מנת למנוע נזק בריאותי, התמכרות ובזבוז זמן.

** בהתאם למדגם שבוצע על כ- 700 תלמידים בגילאי 13-8